Välkommen till C.O.L.I.B.R.I

C.O.L.I.B.R.I KFUK-KFUM är en ideell förening som startades av Hossam, Linda och Adil i november 2004.

C.O.L.I.B.R.I står för:
Centrum för Omtanke Laganda Integration Balans Respekt Inflytande

Föreningens uppgift och målsättning är att integrera barn från olika nationaliteter, kulturer, åldrar och samhällsklasser. För att på så sätt skapa en stark och sammanhållen grupp. Vi vill främja medlemmarnas insikt kring vänskap, frihet, sammanhållning, hälsa, jämlikhet, jämställdhet, kultur och miljö. Vi förespråkar mot våld och droger. Våra största verktyg till våra mål är Capoeira.

Föreningen

C.O.L.I.B.R.I bildades i november 2004 som en fristående under KFUK-KFUM. Verksamheten började i liten skala med ett gäng kompisar som tränade capoeira tillsammans. Nu har vi en även en Taekwondo-sektion.  Sammanlagt är vi idag  runt hundra aktiva medlemmar. Föreningens lokaler ligger idag på Rörsjöskolan (Föreningsgatan 64) och Rörsjö-Zenith , (Zenithgatan 68). Men vi har även kurser på Rosengårdsskolan.

Övergripande mål

  1. Att integrera barn från olika nationaliteter, kulturer, åldrar och samhällsklasser för att få en stark och sammanhållen grupp.
  2. Att öka Malmös ungdomars fysiska aktivitet genom en regelbunden träning av Capoeira.
  3. Att förebygga brott genom att främja elevernas insikt kring vänskap, frihet, demokrati, sammanhållning, jämställdhet, kultur, hälsa och miljö.

Delmål

  1. Att kartlägga och undersöka de framtida behoven och möjligheterna att bedriva utbildning  inom C.O.L.I.B.R.I av ungdomar för ledarroller.
  2. Att utveckla Capoeria träning i samarbete med skolor i Malmö.

Effektmål

  1. Att bilda ett nätverk kring projekt C.O.L.I.B.R.I bestående av minst 150 ungdomar från minst tre stadsdelar i Malmö samt att bedriva capoeiraträning efter skoltid.
  2. Att genomföra 3-4 träningsläger per år.
  3. Att anordna workshops inom olika kunskapsområden såsom exempelvis träning, fysiologi,
    musik, miljö och olika kulturer.

Utveckling

Via C.O.L.I.B.R.I. vill vi skapa en naturlig integration mellan kulturer, samhällsklasser och olika stadsdelar, genom capoeiraträningen, träningslägren och workshops inom olika ämnesområden. Föreningen C.O.L.I.B.R.I. vill skapa ett stort nätverk som vi kan använda i vårt arbete med eleverna. Förhoppningen är att föreningen i framtiden i ännu större utsträckning ska kunna arbeta internationellt.

 

Vårt projekt

Bakgrund

Malmö kommun har segregerade stadsdelar i vilka ungdomarna, som oftast har invandrarbakgrund,
saknar möjligheter till personlig utveckling och fritidsaktiviteter. En mycket stor bidragande orsak till denna segregation är isoleringen i bostadsområdena och de hinder som gränserna för bostadsområdena i
kombination med den ekonomiska svårigheten att söka sig utanför områdets gränser utgör.
I exempelvis Rosengård finns det barn som inte ens varit nere vid Ribersborg och badat vilket varit
bakgrunden till genomförandet av ett projekt inom Storstadssatsningen för ett par år sedan.
Denna isolering bidrar även till en konsolidering av fördomar – en ”vi och dom”-känsla som idag finns
utbredd.

Syftet med projekt C.O.L.I.B.R.I

Dagens skolungdomar får en sämre hälsa på grund av brist på fysisk aktivitet. Huvudsyftena
med projekt C.O.L.I.B.R.I är dels att aktivt arbeta för att aktivera barn i skolåldern i capoeiraträning efter skoltid och dels att bidra till att integrera barn från olika nationaliteter, kulturer, åldrar och samhällsklasser för att på så sätt skapa en stark och sammanhållen mångkulturell grupp. Vi vill främja barns och ungdomars insikt kring vänskap, frihet, demokrati, sammanhållning, jämställdhet, kultur, hälsa och miljö.
Vi arbetar aktivt mot våld och droger. Våra främsta verktyg för att nå dessa mål är Capoeira, där kroppen byggs upp och träningen ger god fysisk kontroll och en välutvecklad kroppsuppfattning. Det genomgående syftet med projektet i samarbete med Malmös skolor, anordna gemensamma aktiviteter för elever på skolorna med Capoeiraträning som huvudsyfte. Detta uppnås genom att erbjuda träning på elevernas egna närområden.

Samarbetspartners

KFUK-KFUM, Rörsjöskolan